szechenyi_2020_logo

A projekt adatai

Kedvezményezett neve:

 Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

 

Projekt címe:

Módszertani megújulás a jövő iskolájáért

 

Projekt azonosítószám:

EFOP-3.3.7-17-2017- 00063

 

Támogatás összege: 72 066 899 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A Projekt megvalósítási idõszakának kezdõ idõpontja: 2018.01.03.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.01.03.

Kedvezményezett

Az intézmény története:


Szarvason az önálló szlovák nemzetiségi oktatás az 1949/50. tanévben a Szlovák Iskola és Diák-otthon megalakításával indult. Nagy jelentőségű esemény volt ez a város és vonzáskörzetében élő szlovák lakosság anyanyelvi kultúrájának megőrzése, ápolása, az asszimilációs folyamat lelassítása szempontjából. Az iskola 1960 óta működik jelenlegi helyén, ahol kezdetben 4 tanteremmel rendelkezett, majd 1970-től 8 osztályossá bővült. 1980. szeptemberében az iskola és diákotthon összevonására és azonos igazgatás alá helyezésére került sor. Az iskolába kerülő gyermekek jobb nyelvi felkészítése, illetve a tanyasi gyermekek iskolába kerülésének segítése céljából az 1973/74-es tanévtől 1977. júniusáig évente 6 hetes iskola-előkészítő foglalkozások megtartására került sor, melyek az 1977/78-as tanévtől egész éves iskola-előkészítő óvodává nőttek. 1980-tól az iskola-előkészítő óvoda gyermeklétszáma folyamatosan emelkedik.
Az intézményvezetés szervezett és céltudatos módon válogatta meg a tantestület összetételét, a személyi feltételeket alárendeltük a megoldandó feladatoknak, a tartalmi munkának, célkitűzéseinknek. Tantestületünk mára jól összeszokott, együttműködő közösséggé fejlődött. Egészére jellemző a megújulni akarás, az innováció, az elért eredmények feletti egészséges elégedetlenség, nemes összefogás, mely párosul a megfelelő felkészültséggel, a gyermekekért, a nemzetiségi oktatásért érzett elkötelezettséggel.

 

Az intézményi szerkezet bemutatása:
A Szlovák Általános Iskola szervezeti értelemben többcélú intézmény, amely alapvetően három egységből, a szakmailag autonóm óvodából, nyolc évfolyamos általános iskolából és kollégiumból áll. A szerkezet szakmai egyenrangúságát a szervezeti és működési szabályzatban rögzített vezetői rendszer, feladat- és felelősség-megosztási struktúra egészíti ki. A rendszer élén az intézményvezető, az óvoda- és a kollégiumi vezető áll, az általános iskolai igazgatóhelyettes és a gazdasági vezető egymás mellé rendelt középvezető. E szerkezet megváltoztatására középtávon nincs ismert fenntartói szándék.


A szervezeti egységek közti kapcsolattartás az alábbiak szerint valósul meg:
Az intézmény szervezeti egységei és vezetőik vezetési ügyekben rendszeresen és rendkívüli esetekben megbeszélést tartanak. A szervezeti egységek az intézmény pedagógiai programja, éves munkaterve alapján önállóan dolgoznak, munkájukat egymással összehangoltan végzik. Megbízással képviseltetik magukat egymás értekezletein. A vezetői megbeszéléseken kölcsönösen tájékoztatják egymást és az igazgatót. A szakmai vezetőséget az igazgató, igazgatóhelyettesek valamint a munkaközösség-vezetők alkotják. Az igazgató döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testületeként rendszeresen tanácskoznak.

Módszertani fejlesztés - Alap- és kulcskompetenciák, munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése - Műhelymunka

Módszertani fejlesztés - Alap- és kulcskompetenciák, munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése - Műhelymunka

2018.05.08

 

2018.05.18 

 

 

2018.06.21

2018.07.27

2018.08.23

  

2018.08.27

A szolgáltatás megismertetése a célcsoport körében - Konferencia szervezése

A szolgáltatás megismertetése a célcsoport körében - Konferencia szervezése 

 

2018.09.26

                                                

                                               

2018.10.24

 

 

2018.10.25

 

2019.02.01

 

2019.06.21

 

 

Módszertani fejlesztés - A problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése - Műhelymunka

Módszertani fejlesztés - A problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése - Műhelymunka 

 

2018.05.18.

2018.08.31.

2018.08.31.

2018.08.31.

2018.10.03.

 

Pedagógusok és diákok felkészítése - Diákok felkészítése - Interaktív előadássorozat szervezése

Pedagógusok és diákok felkészítése - Diákok felkészítése - Interaktív előadássorozat szervezése

 

2018.10.15.

2018.10.17.

2018.10.17

2018.10.17.

2018.10.18.

2018.10.18.

2018.10.18

2018.10.19.

2018.10.19.

2018.10.19.

Pedagógusok és diákok felkészítése - Pedagógusok felkészítése - Felnőttképzés

Pedagógusok és diákok felkészítése - Pedagógusok felkészítése

Felnőttképzés

 

2018.07.02 - 2018.07.05

Pedagógusok és diákok felkészítése - Pedagógusok felkészítése - PAT-képzés

Pedagógusok és diákok felkészítése - Pedagógusok felkészítése 

PAT-képzés 

2019.07.08 - 2019.07.10

Egyéb kommunikáció

Egyéb kommunikáció